Sinds 1 mei 2016 is de deregulering beoordeling arbeidsrelaties in werking getreden na het afschaffen van de VAR. De wet zorgt ervoor dat de opdrachtgevers en opdrachtnemers zonder loonheffingen een samenwerkingsverband kunnen aangaan. Er komen geen premies bij kijken en de werknemersverzekeringen hoeven niet ingehouden te worden. De belastingdienst heeft enkele raamcontracten goedgekeurd die tijdens deze samenwerking gebruikt kunnen worden. Er zijn veel meer risico’s gekomen bij deze wet, omdat deze nogal verschilt van de oude wet. Het is gebleken dat door de vele restricties de partijen nog niet gemotiveerd zijn  om met deze nieuwe wet te werken. De implementatiefase duurde één jaar totdat alle bedrijven bereid zijn om hiermee te werken. Als je als werknemer bereken salaris wilt uitvoeren is het verstandig om te weten wat je huidige verdiensten zijn en wat je kan gaan verdienen. Deze informatie kan je naast elkaar leggen en vergelijken met elkaar. Het motiverende voor de werknemers is ook de kans op een eventuele bonus. De werkgever stelt hieraan vaak targets die bepalen of iemand in aanraking kan komen met ene eventuele bonus. Deze targets kunnen verwerkt worden in het salarispakket bij de bedrijven. Het kan altijd gebeuren dat je als werknemer vindt dat het salaris lager is dan je verwachte, maar hiertegenover kun je ook andere loonvormen vragen zoals een leaseauto, gratis zorgverzekeringen of bijvoorbeeld een lidmaatschap voor een sportvereniging. Als je hierover ene gesprek wilt aangaan met je werkgever is het handig om dit eerst uit te zoeken voor jezelf. Hierdoor kun je realistische eisen stellen tijdens het gesprek en is de kans dat je serieus genomen wordt veel groter, dan dat je onrealistische eisen stelt. Hierdoor kun je de eigen grenzen bewaken en is de kans dat beide partijen akkoord gaan veel groter. Salaris is belangrijk, maar voor de werkgever is het werk dat geleverd wordt eigenlijk nog veel belangrijker.

http://www.cbbs.nl/