Gropro bedrijvengids
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement in Rotterdam

Organisaties zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Uiteraard betekent dat ook vaak verandering voor werknemers.

Outplacementbureau Werkcontact is een organisatie die werknemers verder helpt bij het veranderen van werkkring ook wel outplacement genoemd. Met behulp van diverse outplacementprogramma’s worden cliënten begeleid in het bemachtigen van een nieuwe werkkring. Werkcontact is een klein, breed georiënteerd bedrijf, dat actueel inspringt op alle Employability/personeelsvraagstukken, die zich bij individuen en organisaties kunnen aandienen. Tevens organiseren zij revitaliseringsactiviteiten, bedrijfstrainingen en re- integratietrajecten voor organisaties en bedrijven. Ook herintreders en werkzoekenden zijn hartelijk welkom bij Werkcontact. De medewerkers van Werkcontact zijn allen ervaren consultants, trainers en docenten.

Iedereen kan telefonisch of via e-mail contact met Werkcontact opnemen over:

–      Uw medewerker nu en over 5 jaar

–      Het begeleiden van veranderingen en reorganisaties

–      Motivatie tijdens veranderingsprocessen

–      Loopbaanmanagement/loopbaanadviezen

–      Outplacement en re- integratie (o.a. tweede spoor re- integratie)

–      Bedrijfsadviezen/mediation

–      Bedrijfstrainingen

–      Levensloop – loopbaan

–      Intensieve bemiddeling naar een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever.

Bij Werkcontact kan men onder meer terecht voor de volgende trainingen:

Loopbaanadviezen

In kleine groepjes word via vragenlijsten en de bespreking daarvan de herkenbare structuur van het huidige beroep en functie geïnventariseerd. Er zit aan een loopbaanadvies geen waardeoordeel. Het gaat om de herkenbaarheid en de situatie van het heden en de toekomst.

Oriëntatietraining

Door middel van opdrachten en reflectie wordt vanuit de huidige situatie een aanzet naar de toekomst gedaan. Deze workshop volgt op het loopbaanadvies, maar kan ook apart gevolgd worden.

Levensloop en zelfsturing in werk

Van passief handelen naar pro actief handelen. Deze workshop is opgebouwd op de uitspraak uit “Alice in Wonderland” van Lewis Carroll: “Als je niet weet, waar je heen gaat, maakt het ook niet uit welke kant je op gaat”. Op basis van praktische opdrachten en informatie over de huidige loopbaanperspectieven wordt met de inbreng van de deelnemers een standpunt bepaald over de eigen arbeidssituatie en mogelijke veranderingen daarin.

Solliciteren is topsport zonder spelregels

U kunt al inschrijven voor een workshop van één dagdeel, waarin van de onderdelen van de sollicitatietraining behandeld wordt: o.a. een goed cv, de sollicitatiebrief, gesprekken voeren, open solliciteren, netwerken. Een volledige sollicitatietraining bestaat uit 8 dagdelen.

Train de trainer

In company verzorgt Werkcontact een speciale training voor medewerkers, die intern nieuwe producten en nieuwe methodieken moeten implementeren.

Onderdelen: werken met groepen, dynamiek in groepsprocessen, begeleiden van veranderingsprocessen, omgaan met weerstanden.

Combinaties van de trainingen/workshops zijn mogelijk. In overleg met uw wensen wordt een training op maat gegeven. Individuele trainingen worden altijd op uurbasis gegeven.

Werkcontact streeft naar een laagdrempelige dienstverlening en waarborgen volledige privacy ten aanzien van organisatie en individu.

 

https://www.outplacementverzekering.nl