Gropro bedrijvengids
Image default
Zakelijke dienstverlening

Een SCIOS gecertificeerd bedrijf kiezen voor de EBI inspectie

De EBI inspectie mag uitsluitend worden uitgevoerd door een bedrijf dat door de SCIOS is gecertificeerd. Wanneer u op zoek bent naar een bedrijf met deze certificatie, dan kunt u eens nader kennismaken met K.K. Brandertechniek uit Vught. Dit bedrijf is bevoegd om EBI inspecties uit te voeren en werkt strikt volgens de technische regelgeving. De SCIOS is de instantie die zorgt voor de certificering van zowel inspecties en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Een certificering voor het uitvoeren van de EBI inspectie

Hoe een stookinstallatie gekeurd en onderhouden dient te worden staat omschreven in de NEN 3140 keuring van elektrische installaties en het Activiteitenbesluit Milieubeheer. De SCIOS is de organisatie die hier toezicht op houdt. Het kan gezien worden als het kwaliteitssysteem dat checkt of een installatie wel of niet aan de geldende voorschriften en normen voldoet. Een EBI inspectie mag uitsluitend worden uitgevoerd door een bedrijf dat de SCIOS certificering heeft. Wordt de inspectie uitgevoerd door een niet-gecertificeerde partij, dan is de inspectie wettelijk niet geldig.

Waarom is de EBI inspectie wettelijk verplicht?

De EBI inspectie is wettelijk verplicht wanneer er sprake is van meer dan 100KW nominaal thermisch ingangsvermogen. Bedrijven hebben een zogenaamde zorgplicht en dit betekent dat er op de werkvloer gezorgd moet worden voor een maximale veiligheid. Dit betekent ook dat de stookinstallatie moet voldoen aan de veiligheidseisen. Tijdens de EBI inspectie wordt vastgesteld of een installatie functioneert zoals deze zou moeten functioneren. Daarnaast wordt de installatie juist afgesteld en worden de grenswaarden vastgelegd in een basisrapport. De EBI inspectie is noodzakelijk om zekerheid te hebben over de juiste werking en de veiligheid van de installatie.

Direct een afspraak voor een EBI inspectie

U kunt voor een EBI inspectie altijd een afspraak maken bij een gecertificeerd bedrijf, zoals bij K.K. Brandertechniek uit Vught. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd eerst contact opnemen wanneer u nog vragen heeft of een professioneel advies wenst.

https://kkbrandertechniek.nl/